Animación a Lectura

Experiencia Teatral

Formación

Docencia e Dirección Teatral

Audiovisual

EXPERIENCIA TEATRAL

Fundadora de “Sarabela Teatro” como Compañía Profesional de Teatro (1980) e Actriz nos espectáculos

2014 “Pequenas certezas” de Bárbara Colio

         «O último Dragón” de Fina Calleja

2013 “A idade da pavía” de Arístides Vargas

         “Os cantares das musas” de Rosalía de Castro

2012 “Viaxe a ningunha parte” de F. Fernán Gómez 

         “A Voar” de Fina Calleja

2011 “Tango” de Slawomir Mrózek

         “O asombro da auga» de Fina Calleja

2010 “O incerto señor don Hamlet” de Álvaro Cunqueiro

2009 “A Esmorga” de Blanco Amor

         ”Cósima” de Chris Baldwin

2008  “Dame Veleno” de Ánxeles Cuña

2007  “Margar no pazo do tempo” de Ánxeles Cuña

2006  Macbeth” de Sakespeare

          “Cristovo e as Marabillas” de Fina Calleja

2005  “O Heroe” de M. Rivas

2004  “Rolda de caricias” de S. Belbel

          «A gata con botas” de Ch. Perrault

2003  “Así que pasen cinco anos” de G.Lorca

2002  “A Conxura dos Necios” de J.K.Toole

2001  Sexismunda” de C de la Barca

          “A Illa Amarela” de P.Pedrero

1999  “Micomicón” de Blanco Amor

1996  “A Esmorga” de Blanco Amor

1994  “Cama” de S. Belbel

1990  “Madame de Sade” de Mishima

máis información dos espectáculos: www.sarabelateatro.com

Actriz co Centro Dramático Galego nos espectáculos:

1994 “Leoncio e Lena” de Büchner.

Dirixido por Ánxeles Cuña Bóveda

1992 “Un soño de verán” de Sakespeare.

Dirixido por Eduardo Alonso