Animación a Lectura

Experiencia Teatral

Formación

Docencia e Dirección Teatral

Audiovisual

DOCENCIA E DIRECCIÓN TEATRAL
 • Docente de teatro na Universidade de Vigo-Campus de Ourense (cursos de extensión universitaria)

2014  hispeiras

2013  Entre lusco e fusco

2012  Enredados

2011  Teatro…Onde?

2010  Entre a vida e a morte

2009  Cara a xalundes

2008  Escaparates

2007  O Merlo Branco

2007  Atmósfera

2006  Os saberes de Merlín

2005  Continentes

2004  Os sete pecados

2003  Mercado teatral

2002  Resurdimento

2001  Animación e escaparates

2000  Match de improvisación

 • Docente da asignatura “Expresión corporal e verbal” no Programa para maiores das Aulas de Formación Aberta da Universidade de Vigo no campus de Ourense 2014.
 • Directora do espectáculo de dinamización turístico-teatral das Termas de Ourense “O asombro da auga” no 2009
 • Codirectora do espectáculo de dinamización turístico-teatral na Torre da Homenaxe en Monforte de Lemos “A escada dos tempos”—2006-2007.
 • Cursos internacionais da Universidade de Santiago de Compostela-Verán 2003
 • “III Xornadas de Expresión Oral” organizadas pola Facultade de Xeografía e Historia de Santiago (2003)

Codirectora do Grupo “Asubío” da terceira idade, patrocinado por Caixa Galicia (1997-2003) coas seguintes direccións:

2001“Arsénico por compasión” de Joseph Kesserling

2000 “O Pousadeiro” de Goldoni

1999 “Contacontos” de Cortazar, Cunqueiro e outros

1998 “Viva el Duque” de A. De Santos

1997 “O Tartufo” de Moliere

 • Directora do taller de teatro  da ONCE en Ourense (1998-2001) cos espectáculos 2001 “Picnic“ (2001) e “Paco Pixiñas” (2000)
 • Talleres infantís de teatro en asociacións de veciños (1998-2000)
 • Codirectora das “Campañas de Teatro na Escola” organizadas polo Concello de Ourense (1995-2008).
 • Coordinación e Dirección da Campaña de teatro escolar do 1999 organizada polo Concello de Vigo .
 • Codirectora do Grupo de teatro “Aturuxo” da terceira idade, patrocinado polo Concello de Ourense
 • “A zapatera prodixiosa” de F.G. Lorca (1994) “A costa de Baialdo” de F. Dacosta (1995)
 • Coordinadora das Campañas de Teatro do Concello de Ourense entre (1990-2002) con obradoiros de teatro para o profesorado, seguimento de espectáculos nos Centros de Ensino , organización das Mostras Escolares e a montaxe “Supertot” con guía didáctica para o profesorado.